Emmanuel Macron borç kurallarında önemli değişiklikler için bastırırken Almanya euro taleplerine boyun eğiyor | Dünya | Haberler

 Emmanuel Macron borç kurallarında önemli değişiklikler için bastırırken Almanya euro taleplerine boyun eğiyor |  Dünya |  Haberler

Olaf Scholz hükümeti Cuma günü, AB’nin İstikrar ve Büyüme Paktı’nda üye devletlerin ne kadar borç üstlenebileceklerini ve bunu nasıl geri ödemeleri gerektiğini düzenleyen önerilerini özetleyen bir bildiri yayınladı. Ocak ayında, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya’nın harcamaları kontrol altında tutmak istediğinde ısrar etmişti.

“Mali kuralların önemine dikkat etmeye devam etmemiz çok önemli.

“Mali kurallar, hükümetlerin sermaye piyasaları karşısında güvenilirliğini korumak için çok önemlidir.”

Ancak o zamanki Fransız mevkidaşı Bruno Le Maire, pandeminin diğer tarafında ortaya çıktığı için bloğun büyümeye odaklanması gerektiğinde ısrar etti.

Dedi ki: “Önce bir büyüme anlaşması olmalı. Büyüme istikrardan önce gelir.”

Avrupa Birliği’nin İstikrar ve Büyüme Paktı, euro ortak para biriminin değerini korumak için hükümetlerin çok fazla borçlanmasını durdurmayı amaçlıyor.

Geçen yıl AB Komiseri Paolo Gentiloni, tekliflerinde İspanya, Fransa ve İtalya’yı desteklediği için kuzey ve güney eyaletleri arasındaki farklılıkların anlaşmaya varmak için alınmaya değer bir risk olduğu konusunda uyardı.

Dedi ki: “Farklılık riski var – kurallar üzerinde tartışmayı açmazsanız riskin daha güçlü olduğunu bile iddia edebilirsiniz.”

Geçen yıl, eski Avusturya Maliye Bakanı Gernot Bluemel, kuralların, borç krizi sonrasında blok genelinde borç-GSYİH oranlarını düşürmede merkezi olduğunu söyledi.

Bay Bluemel mektupta şunları yazdı: “Finansal krizden sonra önemli bir ders, öngörülemeyen gelecekteki olaylara hazırlanmak için yüksek borç oranlarını düşürme ve mali sürdürülebilirliği artırma ihtiyacıydı.

“Komisyon, önümüzdeki aylarda ekonomik yönetişim çerçevesini gözden geçirecek.”

Güney devletleri tarafından sunulan AB’nin İstikrar ve Büyüme Paktı reformları için bazı fikirlerin “ilgili” olduğunu ekledi.

“Kurallara dayalı bir çerçeveyi sorgulayan veya sürdürülebilirliğin değerini azaltan bazı katkılardan biraz endişeliyim.

“Ortak hedefimiz, orta ve uzun vadede borcun GSYİH’ye oranını azaltmak olmalıdır.”